Grobbelaar familie

Grobbelaar huwelik herdenking

23:04 Elmi Raubenheimer 0 Kommentaar

Ek hoop almal het onthou van Pappa en Mamma se huweliksherdenking vandag - spesifiek Pappa :-) Ek hoop Mamma het 'n groot bos blomme gekry...

Verdere Leesstof:

0 mense het al kommentaar gelewer: